Ouderschap na scheiding

Het thema “Ouderschap na scheiding” heb ik zowel persoonlijk als beroepsmatig uitgewerkt. De afgelopen 15 jaar heb ik  een ruime ervaring opgebouwd in het werken met exparen en gezinnen met gescheiden ouders. Het is uitgegroeid tot een specialisatie en heeft tot een eigen werkwijze geleid.  Deze werkwijze is toepasbaar in individuele gesprekken, (ouder)paargesprekken en gezinsgesprekken.

De ervaring leert dat ouders ook na scheiding gesprekken over de opvoeding en verzorging van hun kinderen als zeer zinvol ervaren. Kinderen ervaren in de regel een scheiding als heel moeilijk, hoe goed de ouders het ook doen. Ouders kunnen ondersteund worden in de begeleiding van hun kinderen in hun specifieke scheidingssituatie.
Ook voor de kinderen kan een hulpaanbod gerealiseerd worden.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de band tussen ouders en kinderen onlosmakelijk is. Konflikten op (ex-)partnerniveau kunnen een verbreking veroorzaken die als zeer pijnlijk ervaren wordt en kan leiden tot klachten en met name bij de kinderen tot onzekerheid. De hulp is er dan ook op gericht de gezamelijkheid op ouderniveau te bevorderen of te herstellen. Een uitvloeisel daarvan kan zijn dat kontakt tussen ouders en kinderen weer opnieuw tot stand komt. Er is dan aandacht voor het omgaan met conflicten, de verwerking van de scheiding en vooral het gestalte geven aan het ouderschap. De hulp is bedoeld voor vaders én moeders en hun kinderen.