Verhaal

Een student was in de leer bij een monnik in het Oosten. De student stelde allerlei vragen aan de monnik en de monnik gaf antwoord. Op een dag kwam de student bij de monnik en de student vroeg:”wat is een probleem?”. “Kom over drie dagen maar eens terug” zei de monnik. Na drie dagen kwam de student terug en de monnik zei “Pak je spullen, we gaan lopen”. Ze trokken samen de bergen in. Na een paar dagen kwamen ze bij top van de berg en daar gingen ze zitten. Ze mediteerden. De monnik vroeg aan de student:”Heb je nu een probleem?” “Nee” zei de student. “Kijk eens naar beneden” zei de monnik. En de student keek naar beneden in het dal. Hij zag heel in de verte, als een grote mierenhoop, de drukte en bedrijvigheid van alledag.“Daar beneden” zei de monnik “Daar zijn je problemen, hier is de plek om er naar te kijken”.